◆ Member <Last Updated:2024.4.22>

●Staff

Professor Takeyoshi Kato
Assistant Professor Chiyori Urabe
Secretary Eri Nishida

●External Cooperation

Hassan Bevrani(University of Kurudistan , Prof.)

●Student

D3 Sharara Rehimi
D1 Miyu Nakamura(Working adult)
M2 Shinya Atsumi Yuki Ishii Takahiro Ise
            
M1 Yuka Sato Hiryu SudoTatsuki Matsuoka
B4 Kazumi Kanie Keisuke Torida Musashi Yahata

●Past Member(Suzuoki Lab.)

Here