MEMBERS

Most of topics are under construction....

Staffs

Position Name E-mail
Professor Yasunobu Yokomizu yokomizu[AT]nuee.nagoya-u.ac.jp
Assistant Professor Naoto Kodama kodama[AT]nuee.nagoya-u.ac.jp

Students

Position Name
D3 Takashi Fukutsuka
D2 Muneki Satoh
D2 Masanao Terada
M2 Tatsuya Ishii
M2 Yosuke Ogura
M2 Asatto Takahashi
M1 Naoya Tsubaki
M1 Syota Hunami
M1 Koya Nakamura
B4 Takehiro Sugita
B4 Shohei Natsuume
B4 Kanta Watanabe