Professor Takeshi KATO
Assistant Professor Daiki OSHIMA
Technical Staff Masayuki KUMAZAWA
Tetsuyuki KAMIYA
Anna HONDA
Secretary

Tomoyo HORIE
Chiharu HATA
Azusa HIBINO

Collaborators Satoshi IWATA
Researchers Katsufumi OHSUMI
Graduate Students
D1 Da PAN
M2

Zhe CAO
Yuma KONISHI
Kosuke KOMURO
Shunsuke YANAI              
Zhaoyu MU

M1

Shuhei NAGAO
Yudai FUJITA
Yusei YOSHIDA
Eisuke WATANABE

Under Graduate Students
B4

Ko KUBOTA
Yuki MATSUBARA
Shun OSUGA

Research Students